Uvjeti prodaje

Tvrtka Prilika Dana d.o.o. izdavač je internet stranica www.povoljno.hr ( u daljnjem tekstu Ponuda Dana). Ponuda dana organizira i omogućava promotivnu prodaju proizvoda i usluga putem internet stranica www.povoljno.hr. Prodaja se vrši u ime i za račun Partnera, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode i usluge, a sve to pod uvjetom da Ponuda Dana putem javnog poziva uspije u određenom vremenskom razdoblju prikupiti najmanji ugovoreni broj kupaca za taj proizvod ili uslugu.

Partner se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način. Ponuda Dana se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi promotivnu prodaju.

Ponuda Dana nije vlasnik niti se nalazi u posjedu proizvoda ili usluga koje nudi. Vlasnik i izdavač Potvrde je Partner. Sukladno s time Ponuda Dana ne snosi odgovornost za potencijalne materijalne ili pravne nedostatke proizvoda ili usluge, niti bilo koje druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom usluge koju nudi. Za sve troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete u potpunosti je odgovoran Partner kao vlasnik i izdavač Potvrde.

Potvrde se izdaju na ime kupca ili ime koje kupac navede, po završetku promotivne prodaje, i dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim imena kupca ili imena koje kupac navede, Potvrde obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u kojem kupac može po završetku promotivne prodaje podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, te druge podatke ukoliko je potrebno. Sve potvrde ispisane s internetskih stranica www.povoljno.hr, ili bilo koje druge stranice povezane s tvrtkom Prilika Dana promocijske su potvrde koje se kupcima nude ispod prave vrijednosti. Potvrde su podložne pravilima i uvjetima Prilike Dana, kao i pravilima Partnera koji sudjeluje u određenoj promotivnoj ponudi.

Dodatni uvjeti i pravila korištenja Potvrda

Potvrda vrijedi do datuma koji je naznačen na njoj i valjanost se ne može produžiti Potvrda se odnosi samo na proizvod ili uslugu koji Partner prodaje, ne i na manipulativne i druge troškove Kreditiranje je isključivo u nadležnosti Partnera Osim ukoliko nije drukčije određeno smije se korisiti samo jedna potvrda po narudžbi Za ukradenu ili izgubljenu Potvrdu ne odgovaraju ni Partner ni Ponuda Dana Svaka neovlaštena uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde Potvrda se ne može kombinirati s drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih osoba / kuponima / promocijama, ne može se reproducirati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

Ukoliko je kao Partner definiran restoran čija je redovna poslovna aktivnost prodaja i isporuka hrane i pića specifični uvjeti korištenja su:

Odluka o tome može li se Potvrda kombinirati s drugim potvrdama/kuponima ili bonovima u nadležnosti je Partnera Ukoliko nije drukčije navedeno Potvrda vrijedi za konzumiranje hrane i pića i restoranu Svaka neovlaštena uporaba Potvrde koja nije u skladu s uvjetima i pravilima korištenja rezultirati će prestankom važenja Potvrde Za ukradenu ili izgubljenu Potvrdu ne odgovaraju ni Partner ni Ponuda Dana Potvrda vrijedi do datuma koji je naznačen na njoj i valjanost se ne može produžiti

Uspješnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se skupi najmanji unaprijed određeni broj kupaca, za ponuđeni proizvod ili uslugu. Minimalan broj kupaca obavezno se navodi uz određenu ponudu. Plaćanje proizvoda i usluga vrši se kreditnim karticama American Express®, MasterCard®, Visa i Diners karticama ili Internet bankarstvom, odnosno općom uplatnicom. Plaćanje omogućuje T-Com Pay Way sustav. Vaša kartica biti će naplaćena samo i isključivo ukoliko promotivna prodaja bude uspješna, dakle ukoliko je rezervira dovoljan broj kupaca. Rezervacija proizvoda ili usluge smatra se Vašom suglasnošću za naplatu proizvoda. Vaša rezervacija/narudžba neće biti naplaćena ukoliko promotivna prodaja ne bude uspješna, dakle ukoliko je ne rezervira dovoljan broj kupaca. Rezervacije/narudžbe promotivne ponude se zaprimaju jednokratno na cjelokupan iznos cijene.

Od Vas se kao korisnika zahtjeva obavezna registracija tj. otvaranje korisničkog računa kako biste mogli sudjelovati u kupnji bilo kojeg proizvoda ili usluge. Registracija je neophodna kako biste uređivali svoje podatke, te imali jednostavan pristup ispisu Vaših Potvrda i narudžbi kao i pregledu ranijih kupovina. Otvaranjem korisničkog računa, tj registracijom na internetskoj stranici www.povoljno.hr smatra se da je korisnik ove uvjete o prodaji razumno i u cjelosti proučio i prihvatio.

American Express MasterCard Visa Diners